Warning: include(menu_sr.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szalai01/public_html/halasthermal.hu/bal.php on line 117

Warning: include(menu_sr.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szalai01/public_html/halasthermal.hu/bal.php on line 117

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'menu_sr.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/szalai01/public_html/halasthermal.hu/bal.php on line 117Kiemelt partnereink
Lečenje


Termalno kupalište i kemping je jedno od najznačajnijih turističkih centara grada Kiskunhalas. Tokom čitave godine termalna banja očekuje za odmor i lečenje željne goste. Jodirana mineralna voda banje je 1983 godinei zvanicno proglašena lekovitom. Uspešno leči kronične upale i zglobne bolesti. Izvrsno deluje i kod nekih ženskih bolesti kao i kod rehabilitacije posle preloma kostiju.
U banji  su na rspolaganju pet uslužnih tretmana 


   


U banji  su na rspolaganju pet uslužnih tretmana:
  - 01 - banjanje u  bazenu
  - 02 - banjanje u  kadi
  - 04 - banjanje sa tegovima
  - 06 - lekarsko lečeċa  masaža
  - 08 - grupna podvodna fiskultura


Kako do terapije?
 - na od strane OEP (zdravstveno siguranje) finansiranu terapiju ima pravo svaki madarski državljanin  ko poseduje TB karticu
 - specijalista reumatologije može dati uput godišnje dva put za od strane OEP finansiranu kuru.
 - uput vazi 30 dana od dana izdavanja, korisnik u tom vremenu kuru mora započeti.  U roku od 56 dana terapije moraju biti okončane, nakon toga uput ne važi.
 -  po dobivanju uputa sa izabranim maserom treba usaglasiti vreme tretmana
 -  za izostali tretman samo uz saglasnost lekara može ugovoriti novi termin sa maserom

Za usaglašavanje termina od Ponedeljka do Petka za vreme radnog vremena stoji na raspolagnje telefon 0036 77 422 590. 


01 - Termalni bazen
Dejstva  lekovite termalne vode mogu biti  mehanički, termički i kemični.Mehaničko dejstvo je hidrostatički pritisak, turbolentno dejstvo vode. Termičko dejstvo (32-38 stepeni Celzijusa) ubrzava krvotok , periferijalni krvotok, linfne tokove i disanje. Kod kemičkog dejstva neki sastavni delovi vode deluju kroz kožu, dok neki ulazeċi u krvotok ispoljavaju dejstvo prema svojim farmaceutskim osobinama. Ritmično ponavljajuċi podpražni nadražaji, koji u centralnom nervnom sistemu i stime u čitavom nervnohormonalnom sistemu prouzrokuju dejstva, jeste bit kure  banjanja. Lekovita voda doprinosi promeni u temperaturi kože,snage mišiċa,obima mišiċa i promenama u krvotoku. Smanjuje mišiċne bolove,poboljšava pokretljivost zglobova, smanjuje otekline zglobova. Alkalnohidrokarbonatna voda, kao što to iskustva dokazuju,sa intenzivnim termo  i nadražavajuċim  delovanjem ima koristan upliv na reumatične bolesti, bolesti  zglobova i  kronične upale.

02 - Banjanje u kadi sa termalnom vodom
Uz nadzor stručnog osoblja tretman se vrši u kadi snapunjenom termalnom vodom. Na određena dela tela mlaz  se upravlja ručno.  Dubokodelujuċi nadražaj  na tkiva poboljšava krvotok, opušta i jača misiċe. Jačinu mlaza možemo menjati prema propisima.Veoma je delotvorno kod lečenja bolova mišiċa i zglobova kao i kod rehabilitacije posle nesreċa i operacije.

04 - Kupanje sa tegovima
Najvažniji konzervativni način lečenja degerativnih bolesti  kičme od habanja. Vrši se u bazenu sa termalnom vodom. U zavisnosti od težine bolesnika on se obesi o vratu ili potpori pod pazuhom pa mu se pomoċu kaiševa na bok ili članak obese tegove.Cilj tretmana je da pršljenove kičme, zbog olakšenja tela od turbolentnog dejstva vode, razdvojimo a stime kičmu kao istegnemo omoguċujuċi oporavak hrskavice izmedu njih.

06 - Lekarsko lečeċa masaža
Jedan od najstarijih primenjenih načina lečenja. Zgrčene misiċe olabavi a stime poboljša krvotok i linfne tokove, ublazi bol. Na tretiranom delu tela nastaje uveċano snabdevanje krvlju tako  i koža dolazi do više hranljivih materija. U opuštenim mišiċima stvaraju se materije koje učinak uveċavaju, organizam postaje otporniji.  Regeneriše se  elastičnost mišiċa i kože. Tretmanom upravlja lekar usmerivši ga na problematični deo tela. I tako tretman ipak deluje dobrotvorno na čitav organizam.

08 -  Podvodna grupna fiskultura
Vrši se pod nadzorom i upravljanjem stručno osposobljenog osoblja. U vodi telo se olakša pa pokreti toliko ne optereċuju zglobove  te možemo koristiti i  mimo  bolova zglobova. Može  biti primenjeno i kod  bolesnika kod kojih obična rehabilitacija  i fiskultura nije moguċa.